Daily Archives: June 4, 2022


Gorkhapatra daily publishes article on communication theory

मीमांसा दर्शनमा आधारित सञ्चार सिद्धान्तीकरणडा. निर्मलमणि अधिकारीभाषा तथा आमसञ्चार विभाग, स्कूल अफ् आर्ट्स्, काठमाडौँ विश्वविद्यालय वैदिक परम्परामा मुख्य छवटा दर्शनलाई प्राचीनतम् दर्शनहरु मानिन्छ । साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्तलाई वैदिक षड् दर्शनमा समावेश गरिन्छ । यिनीहरुलाई आस्तिक दर्शन पनि भनिन्छ । आस्तिक दर्शनमध्येको मीमांसा दर्शनका सूत्रकार जैमिनि हुन् […]